Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021- 1 września:
Uroczysta msza święta w kościele farnym – o godzinie 9.00 i 18.00 – dzieci uczestniczą w mszy pod opieką rodziców;
godz. 9.00– klasa I – dzieci pod opieką jednego rodzica spotykają się z wychowawcą w sali gimnastycznej, gdzie odbędzie się uroczystość pasowania na ucznia;
godz. 10.00
Klasa II a – sala 107 – wejście główne przez szatnię
Klasa II b- sala 110 – wejście główne przez szatnię
Klasa III a- sala 104 – wejście od strony boiska
Klasa IV a- sala 102- wejście od strony boiska
Godz. 11.00
Klasa V a- sala 206- wejście główne przez szatnię
Klasa VI a- sala 202- wejście od strony boiska
Klasa VII a- sala 205- wejście główne przez szatnię
Klasa VIII a- sala 204- wejście główne przez szatnię
Klasa VIII b- sala 203- wejście od strony boiska
Choć bardzo nam przykro- prosimy, aby na teren szkoły wchodzili wyłącznie uczniowie; wyjątek stanowią rodzice nowo przyjętych dzieci.
Zarówno dzieci, jak moich rodzice proszeni są, aby w przestrzeni wspólnej szkoły mieć zakrycie nosa i ust oraz korzystać ze środków do dezynfekcji.
Równocześnie informujemy, że regulamin funkcjonowania placówki zostanie opublikowany na stronie internetowej w najbliższym czasie.