Program „Aktywny Samorząd” – dla niepełnosprawnych rodziców przedszkolaków

Prosimy o zapoznanie się z programem „Aktywny Samorząd” realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Urząd Miasta Krosna.

Jednym z obszarów wsparcia ujętych w programie jest obszar, który dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 zł za miesiąc. O pomoc może ubiegać się rodzic/opiekun prawny, który posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jednocześnie jest aktywny zawodowo (przez co należy rozumieć: zatrudnienie, rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu).

Nabór wniosków zakończy się 31 sierpnia 2020 roku.

Broszura Aktywny Samorząd 2020