Gość na zdalnej lekcji…

W poniedziałek 22 czerwca klasa VI a gościła na lekcji zdalnej studentkę Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Pani Paulina Kliś przeprowadziła z uczniami zajęcia z treningu umysłu. Pokazała uczniom techniki, które pozwalają łatwiej i szybciej zapamiętywać wyrazy i teksty. Były ciekawe ćwiczenia w formie zabawy. Oj, na pewno przyda się w klasie siódmej.