Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice,
choć bardzo nam przykro – nie możemy w tym roku spotkać się osobiście w szerokim gronie w czasie apelu w sali gimnastycznej. Musimy zadbać o bezpieczeństwo – i dlatego postanowiliśmy, że zamiast na akademii uczniowie spotkają się z wychowawcami na Google Meet, natomiast świadectwa odbiorą wg poniższego harmonogramu.
Równocześnie bardzo dziękujemy za ten niezwykle trudny rok szkolny – bo wielu z Państwa tak naprawdę także powinno otrzymać świadectwo – za długie godziny spędzone z dzieckiem przy komputerze czy książkach. Wielu z nas także ma dzieci – rozumiemy wszelkie frustracje i złości – równocześnie zapewniając, że staraliśmy się robić wszystko, co w naszej mocy, by nie tylko zrealizować zaplanowane treści, ale podtrzymać kontakt z uczniami i utrzymać choćby pozory normalności – funkcjonując w wirtualnych klasach. Życzymy Państwu, dzieciom – i sobie, abyśmy we wrześniu spotkali się osobiście – i wrócili do normalności.

Kochani Uczniowie,
życzymy spokojnych wakacji. Niech godziny spędzone przy komputerach i smartfonach w czasie nauczania zdalnego zaowocują pragnieniem osobistego kontaktu z rówieśnikami – odpocznijcie nie tylko od nauki, ale i nowoczesnych technologii. Grajcie w piłkę, woźcie się na rowerach i rolkach, korzystajcie z kąpieli słonecznych. Uważajcie na siebie – i po prostu żyjcie aktywnie, abyście wszyscy, cali, zdrowi i pełni chęci do nauki wrócili do nas po wakacjach.
Samych serdeczności
Życzy Dyrekcja i Grono Pedagogiczne MZS nr 1

Zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy odbieraniu świadectwa:
1. Po odbiór świadectwa przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, nieobjęte kwarantanną, ani niemieszkające z osobami na kwarantannie.
2. Każdy wchodzący na teren szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym.
3. Świadectwa należy odbierać w wyznaczonych godzinach.
4. Nie należy gromadzić się pod szkołą ani na korytarzach – każdy zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego, zakrywania nosa i ust maseczką.
5. Odbierając świadectwo – warto założyć rękawiczki.
6. Nauczyciele wręczający świadectwa także będą stosować środki ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, rękawiczki.
7. Przy wejściach do szkoły, w klasach oraz sali gimnastycznej umieszczone będą środki do dezynfekcji.
8. Jeżeli dziecko nie może odebrać świadectwa w wyznaczonym terminie – będzie ono czekało na odbiór w sekretariacie szkoły.

POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW
W związku z tym, że w sali gimnastycznej – zgodnie z wytycznymi GIS, aby na jedną osobę przypadało 4m2 – jednorazowo może (z zachowaniem bezpiecznych odległości) przebywać 72 osoby, zdecydowaliśmy się na organizację tej ważnej uroczystości. Prosimy jednak uczestników wydarzenia, aby szczególnie zadbali o osobistą ochronę – nie gromadzili się pod szkołą i zachowywali społeczny dystans, mieli maseczki oraz rękawiczki, by móc bezpiecznie odebrać szkolne świadectwo i dyplomy. Przy wejściu do szkoły oraz sali gimnastycznej umieszczone zostaną środki dezynfekujące, prosimy o ich stosowanie.

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020