Program „Aktywny Samorząd” – dla niepełnosprawnych rodziców przedszkolaków

Prosimy o zapoznanie się z programem „Aktywny Samorząd” realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Urząd Miasta Krosna.

Jednym z obszarów wsparcia ujętych w programie jest obszar, który dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 zł za miesiąc. O pomoc może ubiegać się rodzic/opiekun prawny, który posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jednocześnie jest aktywny zawodowo (przez co należy rozumieć: zatrudnienie, rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu).

Nabór wniosków zakończy się 31 sierpnia 2020 roku.

Broszura Aktywny Samorząd 2020

WYPRAWKA DLA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

WYPRAWKA DLA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Proszę Państwa,

Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 2 w Krośnie duża część Państwa jest zainteresowana zakupem zbiorowym materiałów papierniczych dla dziecka na rok szkolny 2020/2021. Informujemy, że po rozpoznaniu cena zestawu na jedno dziecko wynosi  110 złotych dla dzieci 3-4-letnich oraz 115 złotych dla dzieci 5-6-letnich.

Wyliczoną kwotę i oświadczenie woli zakupu należy przynieść w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka. Kopertę należy przekazać pracownikowi przedszkola i podpisać się w tabeli na dokumencie  potwierdzającym dokonanie wpłaty. Pieniądze i oświadczenia będą zbierane do końca lipca 2020 r.

Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola również mogą zakupić wyprawkę za pośrednictwem Rady Rodziców początkiem roku szkolnego (wymagane jest oświadczenie woli i wyliczona kwota pieniędzy).

Osoby, które chcą zakupić wyprawkę indywidualnie, prosimy o przyniesienie materiałów początkiem września.

W załączniku znajduje się wyprawka obowiązująca na rok szkolny 2020/2021 i oświadczenie woli zakupu (zwane także DEKLARACJĄ) dla osób zainteresowanych zakupem wyprawki przez Radę Rodziców.

Informacja o wyprawkach nie dotyczy dzieci, które idą do szkoły lub zmieniają przedszkole.

https://drive.google.com/file/d/1zgrsECzH8JcwClBtJtBcJ6EomzMRN1zR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-MzoM959JY4_Fwult1hqPG4AnavqR5rK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LLmsaj01_oChImue0SgdoDu7nbhNSyxT/view?usp=sharing

Gość na zdalnej lekcji…

W poniedziałek 22 czerwca klasa VI a gościła na lekcji zdalnej studentkę Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Pani Paulina Kliś przeprowadziła z uczniami zajęcia z treningu umysłu. Pokazała uczniom techniki, które pozwalają łatwiej i szybciej zapamiętywać wyrazy i teksty. Były ciekawe ćwiczenia w formie zabawy. Oj, na pewno przyda się w klasie siódmej.

Sukces Rafałka Wilka w międzyszkolnym konkursie „Wiesze Marii Konopnickiej oczami dzieci”

Trzech uczniów klasy I a (Julia Borek, Filip Liszka i Rafał Wilk) wzięło udział w międzyszkolnym konkursie „Wiesze Marii Konopnickiej oczami dzieci” organizowanym przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie. Wszystkim uczniom gratulujemy talentu, a Rafałkowi sukcesu, jakim jest wyróżnienie.

Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie nastąpi we wrześniu 2020 r. Dokładny termin podany zostanie w sierpniu 2020 r., na stronie organizatora: https://www.pcen.pl/aktualnosci-oddzial-kr.html

 

Statuetka za zajęcie III miejsca wśród laureatów konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego

Mimo że tegoroczna Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora nie odbyła się, w dniu 22 czerwca 2020 r. naszą szkołę odwiedzili specjalni goście – pani Lucyna Opoń – kierownik Delegatury Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Krośnie i pan Krzysztof Gierlach – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oddział w Krośnie, którzy w imieniu pani Małgorzaty Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty wręczyli uczniowi klasy VIII a – Fabianowi Zajchowskiemu statuetkę za zajęcie III miejsca wśród laureatów konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego, a pani Elżbiecie Korzeniowskiej dyplom gratulacyjny. Dla Fabiana to już druga taka statuetka i mamy nadzieję nie ostatnia.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie edukacyjnym!

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice,
choć bardzo nam przykro – nie możemy w tym roku spotkać się osobiście w szerokim gronie w czasie apelu w sali gimnastycznej. Musimy zadbać o bezpieczeństwo – i dlatego postanowiliśmy, że zamiast na akademii uczniowie spotkają się z wychowawcami na Google Meet, natomiast świadectwa odbiorą wg poniższego harmonogramu.
Równocześnie bardzo dziękujemy za ten niezwykle trudny rok szkolny – bo wielu z Państwa tak naprawdę także powinno otrzymać świadectwo – za długie godziny spędzone z dzieckiem przy komputerze czy książkach. Wielu z nas także ma dzieci – rozumiemy wszelkie frustracje i złości – równocześnie zapewniając, że staraliśmy się robić wszystko, co w naszej mocy, by nie tylko zrealizować zaplanowane treści, ale podtrzymać kontakt z uczniami i utrzymać choćby pozory normalności – funkcjonując w wirtualnych klasach. Życzymy Państwu, dzieciom – i sobie, abyśmy we wrześniu spotkali się osobiście – i wrócili do normalności.

Kochani Uczniowie,
życzymy spokojnych wakacji. Niech godziny spędzone przy komputerach i smartfonach w czasie nauczania zdalnego zaowocują pragnieniem osobistego kontaktu z rówieśnikami – odpocznijcie nie tylko od nauki, ale i nowoczesnych technologii. Grajcie w piłkę, woźcie się na rowerach i rolkach, korzystajcie z kąpieli słonecznych. Uważajcie na siebie – i po prostu żyjcie aktywnie, abyście wszyscy, cali, zdrowi i pełni chęci do nauki wrócili do nas po wakacjach.
Samych serdeczności
Życzy Dyrekcja i Grono Pedagogiczne MZS nr 1

Zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy odbieraniu świadectwa:
1. Po odbiór świadectwa przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, nieobjęte kwarantanną, ani niemieszkające z osobami na kwarantannie.
2. Każdy wchodzący na teren szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym.
3. Świadectwa należy odbierać w wyznaczonych godzinach.
4. Nie należy gromadzić się pod szkołą ani na korytarzach – każdy zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego, zakrywania nosa i ust maseczką.
5. Odbierając świadectwo – warto założyć rękawiczki.
6. Nauczyciele wręczający świadectwa także będą stosować środki ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, rękawiczki.
7. Przy wejściach do szkoły, w klasach oraz sali gimnastycznej umieszczone będą środki do dezynfekcji.
8. Jeżeli dziecko nie może odebrać świadectwa w wyznaczonym terminie – będzie ono czekało na odbiór w sekretariacie szkoły.

POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW
W związku z tym, że w sali gimnastycznej – zgodnie z wytycznymi GIS, aby na jedną osobę przypadało 4m2 – jednorazowo może (z zachowaniem bezpiecznych odległości) przebywać 72 osoby, zdecydowaliśmy się na organizację tej ważnej uroczystości. Prosimy jednak uczestników wydarzenia, aby szczególnie zadbali o osobistą ochronę – nie gromadzili się pod szkołą i zachowywali społeczny dystans, mieli maseczki oraz rękawiczki, by móc bezpiecznie odebrać szkolne świadectwo i dyplomy. Przy wejściu do szkoły oraz sali gimnastycznej umieszczone zostaną środki dezynfekujące, prosimy o ich stosowanie.

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020