Konsultacje dla uczniów – od 1 czerwca

W związku z organizacją konsultacji dla uczniów klas IV – VIII od 1 czerwca – proszę zapoznać się z harmonogramem, który powstał w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb. Równocześnie należy pamiętać, że jeśli jakiś przedmiot nie został ujęty w harmonogramie – a pojawi się potrzeba zorganizowania konsultacji – należy ją zgłosić w sekretariacie szkoły pod numerem 013 43 21 450 lub na adres e-mailowy: mzsnr1@interia.pl – podobnie jak chęć dołączenia do którejś z grup. Uczeń przychodzący po raz pierwszy na konsultacje powinien przynieść ze sobą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji konsultacji.

Harmonogram konsultacji

Oświadczenie – zgoda na udział w zajęciach