Powrót do szkoły uczniów klas I – III i konsultacje

Szanowni Państwo,

w związku z umożliwieniem powrotu do szkoły uczniom klas I – III na zajęcia wychowawczo – opiekuńcze z elementami dydaktyki oraz uruchomieniem indywidualnych i grupowych konsultacji dla uczniów klas VIII – od 25 maja oraz dla wszystkich uczniów od 1 czerwca – proszę o zapoznanie się z Regulaminem organizacji zajęć edukacji wczesnoszkolnej i konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10.

Równocześnie przypominam, że zamiar udziału ucznia w zajęciach – tak edukacji wczesnoszkolnej jak i konsultacjach, powinien być zgłoszony przynajmniej dwa dni wcześniej pod numerem telefonu: 13 – 43 21 450 lub e-mailowo : mzsnr1@interia.pl, a przyjście ucznia do szkoły poprzedzone złożeniem stosownego oświadczenia przez rodziców (do pobrania – w regulaminie).

REGULAMIN organizacji Szkoły Podstawowej nr 10-COVID 19