Otwarcie Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z decyzją podjętą przez Prezydenta Miasta Krosna – nasze przedszkole zostanie otwarte 11 maja – jednak będzie działać w określonym reżimie sanitarnym, a zajęcia opiekuńcze obejmą wyłącznie dzieci rodziców pracujących – którzy nie są w stanie pogodzić pracy zawodowej z opieką. Rodzice, którzy już zadeklarowali potrzebę przyprowadzenia dzieci do przedszkola lub mają taki zamiar – zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania przedszkola w okresie epidemii oraz złożyć stosowne oświadczenie (do pobrania w załączniku). Oświadczenie powinno być podpisane przez obydwoje rodziców – i złożone nie później niż przed pierwszym pozostawieniem dziecka w przedszkolu. Niezłożenie dokumentu jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńcze.

REGULAMIN organizacji i funkcjonowania PM nr 2 od 11 maja 2020 r.