Czy lekcja online może być niezwykła? Ależ tak!

Uczniowie klasy I a dołączyli do ogólnopolskiego projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”, którego celem jest przede wszystkim twórcza, ciekawa edukacja, ale też spotkania online z ciekawymi ludźmi i poszerzanie zainteresowań.

W ramach projektu, uczniowie klasy pierwszej gościli dzisiaj panią Małgorzatę Swędrowską – pisarkę z Poznania. Pani Małgorzata jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz wykładowcą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką koncepcji czytania wrażeniowego, czyli „smakowania” literatury wszelkimi zmysłami.
Pani Małgosia zabrała
nas do magicznego świata pięknie ilustrowanych opowieści, za co serdecznie dziękujemy!

Konsultacje dla uczniów – od 1 czerwca

W związku z organizacją konsultacji dla uczniów klas IV – VIII od 1 czerwca – proszę zapoznać się z harmonogramem, który powstał w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb. Równocześnie należy pamiętać, że jeśli jakiś przedmiot nie został ujęty w harmonogramie – a pojawi się potrzeba zorganizowania konsultacji – należy ją zgłosić w sekretariacie szkoły pod numerem 013 43 21 450 lub na adres e-mailowy: mzsnr1@interia.pl – podobnie jak chęć dołączenia do którejś z grup. Uczeń przychodzący po raz pierwszy na konsultacje powinien przynieść ze sobą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji konsultacji.

Harmonogram konsultacji

Oświadczenie – zgoda na udział w zajęciach

Rozstrzygnięcie konkursu dla klas I- III – „Rodzina razem”

Propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia zwłaszcza w trudnym okresie izolacji w domach było celem zaproponowanego uczniom klas I-III konkursu. Przesłane w różnych formach prace prezentowały tak wyrównany poziom, że jury konkursu postanowiło przyznać po dwa równorzędne miejsca. A oto nasi nagrodzeni i ich prace. Gratulujemy!
I miejsce: Julia Barańska –kl. I a
Lena Jakieła – kl. I b
II miejsce: Martyna Hus kl. I a
Julia Borek kl. I a
III miejsce: Kamil Dylewski kl .I b
Szymon Szopa kl. II a
Wyróżnienia: Rafał Wilk kl. I a
Laura Pasterczyk kl. I a

 

Powrót do szkoły uczniów klas I – III i konsultacje

Szanowni Państwo,

w związku z umożliwieniem powrotu do szkoły uczniom klas I – III na zajęcia wychowawczo – opiekuńcze z elementami dydaktyki oraz uruchomieniem indywidualnych i grupowych konsultacji dla uczniów klas VIII – od 25 maja oraz dla wszystkich uczniów od 1 czerwca – proszę o zapoznanie się z Regulaminem organizacji zajęć edukacji wczesnoszkolnej i konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10.

Równocześnie przypominam, że zamiar udziału ucznia w zajęciach – tak edukacji wczesnoszkolnej jak i konsultacjach, powinien być zgłoszony przynajmniej dwa dni wcześniej pod numerem telefonu: 13 – 43 21 450 lub e-mailowo : mzsnr1@interia.pl, a przyjście ucznia do szkoły poprzedzone złożeniem stosownego oświadczenia przez rodziców (do pobrania – w regulaminie).

REGULAMIN organizacji Szkoły Podstawowej nr 10-COVID 19

Zwrot książek do biblioteki szkolnej

WAŻNE!

Biblioteka szkolna informuje…

Małymi krokami zbliża się koniec roku szkolnego a wraz z nim czas rozliczenia się z biblioteką szkolną.

Bardzo proszę o sprawdzenie z stanu podręczników oraz odszukanie wszystkich innych książek wypożyczonych z biblioteki.
W razie wątpliwości czy ktoś ma oprócz podręczników inne książki, można pisać zapytania na komunikatorze iDziennika bezpośrednio do bibliotekarza lub kontaktować się za pomocą poczty email
basiabetlej@mzsnr1-krosno.pl Bardzo proszę nie zostawiać tej sprawy na ostatnią chwilę, aby uniknąć niepotrzebnych nerwów w czerwcu.

Szczegółowy harmonogram z godzinami przyjmowania zwrotów zostanie podany w pierwszej połowie czerwca – oczywiście sporo zależy od tego, czy wrócimy do szkół, czy nadal będziemy pracować zdalnie.

W wyznaczonym terminie należy przynieść komplet podręczników oraz wszystkie inne materiały wypożyczone
z biblioteki.

Przygotowanie podręczników do zwrotu:

  1. Wszystkie zapiski ołówkiem należy wymazać.
  2. Powyjmować ze środka wszelkie luźne, własne kartki oraz poodklejać karteczki/zakładki indeksujące.
  3. Zdjąć okładki – jeżeli są przyklejone NIE ODRYWAĆ aby nie uszkodzić podręcznika tylko odciąć wzdłuż klejenia lub zostawić.
  4. Jeżeli podręcznik do języka obcego miał płytkę CD musi ona być w kopercie.
  5. Drobne uszkodzenia należy naprawić – podkleić lub wzmocnić przezroczystą taśmą klejącą.
  6. Za zniszczony podręcznik odpowiada użytkownik.

Podręczniki do zwrotu MUSZĄ być w dobrym stanie – ponieważ będą służyć kolejnym rocznikom.

Ćwiczenia są własnością uczniów i tych materiałów nie oddajemy.

Proszę o współpracę w przedstawionej sprawie.

Barbara Markowicz-Betlej