Konkurs Kolęd i Pastorałek Pogranicza

W środę, 29 stycznia, w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbył się XXIX Konkurs Kolęd i Pastorałek Pogranicza, w którym udział wzięły dwie uczennice naszej szkoły: Martynka Hus – uczennica klasy I a i Kasia Urbanik – uczennica klasy VI a. Martynka zachwyciła jury swoim głosem i zdobyła II miejsce.

Ogromne gratulacje!

Międzyszkolny Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

W dniu 26 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Organizatorami konkursu był Urząd Miasta Krosno,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Krośnie.
Konkurs realizowany był w ramach projektu pn
. „Bezpieczeństwo na przejściach
dla pieszychw Mieście Krośnie – etap II”
, w ramach rządowego
„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020”.

Z trudną i obszerną materią przepisów ruchu drogowego zmierzyło się dziewięciu uczestników z krośnieńskich szkół podstawowych ( SP 10, SP 5, SP 12).
Zgodnie z regulaminem celem konkursu było popularyzowanie przepisów
i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, w tym dotyczących przejść dla pieszych
oraz kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

W przerwie przeznaczonej na obrady jury, uczestnicy mieli okazję szkolić się pod okiem ratowników z krośnieńskiej grupy SIM PCK z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wzięli udział w pokazach przygotowanych przez pracowników WORD.
Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Urząd Miasta Krosna i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.

Komisja konkursowa wyłoniła trzy drużyny, które zostały nagrodzone:

I miejsce- drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Krośnie,

II miejsce- drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie,

III miejsce- drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Krośnie.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce- Mateusz Czekaj – Szkoła Podstawowa Nr 12,

II miejsce- Paulina Zubel – Szkoła Podstawowa Nr 5

III miejsce przypadło egzekwo: Mateusz Fic- Szkoła Podstawowa Nr 10, Miłosz Rybka- Szkoła Podstawowa Nr 12.

Organizatorzy serdecznie dziękują ratownikom z grupy SIM PCK Krosno, nauczycielom przygotowującym uczniów oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia tegorocznej edycji konkursu.

Joanna Kuśmierczyk

Małgorzata Śnieżek

 

INNOWACJA W PRZEDSZKOLU

„Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator. 

Ralph Waldo Emerson

 Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom wychowanków rozpoczynamy w II półroczu zajęcia innowacyjne „Twórcze przedszkole – twórcze dzieci”.

Wprowadzona w grupach przedszkolnych „Tropiciele” i „Odkrywcy” innowacja ma na celu przede wszystkim rozwijać kreatywność dziecka. Kreatywność to jedna z najbardziej przydatnych człowiekowi w życiu cech. Objawia się poprzez elastyczne myślenie i gotowość podejmowania nowych wyzwań. Pomaga w wielu sytuacjach nie tylko w radzeniu sobie z trudnościami. Im szybciej zaczniemy pomagać w jej rozwijaniu i kształtowaniu, tym lepiej dziecko będzie przygotowane do życia w dzisiejszym świecie. Osoby twórcze myślą w sposób nieszablonowy, co ułatwia dostosowanie się do nowych okoliczności i są zdecydowanie bardziej odważne w działaniu. Zdolność do kreatywnego myślenia to cecha nabyta, nie wrodzona, dlatego można, a nawet trzeba ją w dziecku stale rozwijać i najlepiej to robić już od najmłodszych lat poprzez:

 1. pobudzanie ciekawości dziecka,
 2. propozycje twórczych zabaw,
 3. pochwałę za dobre pomysły,
 4. wsparcie w rozwijaniu pasji.

Wszyscy rodzą się kreatywni. Jednak to czy cecha ta zaniknie lub pozostanie z nami i będzie się rozwijała zależy od sposobu wychowania, edukacji i interakcji z otoczeniem. Przede wszystkim starajmy się motywować do działania, unikajmy nadmiernej krytyki, która negatywnie wpływa na dziecko. Zachęcajmy dzieci do różnorodnych form spędzania wolnego czasu, unikajmy utartych schematów, zastępujmy oglądanie telewizji i granie na komputerze innymi propozycjami. Możliwości jest wiele, warto więc spróbować.

Dziecięcy świat może być radosny, przepełniony atmosferą tworzenia, pozwalający rozwinąć skrzydła wyobraźni, ale tylko wtedy, gdy otoczenie będzie równie kreatywne. Współczesne pojęcie twórczości, której cechą jest bliżej nieokreślona nowość, mówi, że twórcą może być każdy. Człowiek jest twórczy, gdy nie ogranicza się do powtarzania czy naśladowania a daje coś od siebie. Osoby myślące w sposób twórczy, mają dużo pomysłów, są kreatywne, odkrywają więcej nowatorskich rozwiązań. Charakterystyczną cechą myślenia twórczego jest umiejętność zestawiania zagadnień różniących się od siebie, łatwość dostrzegania tego, co dla innych jest niezauważalne.

Cele ogólne innowacji:

 • wspieranie kompleksowego rozwoju dzieci;
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań;
 • rozwijanie wytrwałości w rozwiązywaniu problemów, w przeprowadzaniu eksperymentów i w eksploracji świata;
 • wyzwolenie radości z efektów własnej działalności;
 • rozwijanie logicznego myślenia i dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych;
 • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem,  zjawiskami w nim zachodzącymi oraz wytworami działań człowieka;
 • umożliwienie wyrażania (za pomocą efektów własnej twórczości) przeżyć i wiedzy
  o świecie;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę;
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, empatii poprzez wcielanie się w role literackie będące wzorem wychowania i etyki;
 • kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach;
 • rozwijanie umiejętności społecznych w budowaniu poprawnych relacji z „samym sobą”, innymi dziećmi i dorosłymi;
 • podnoszenie poczucia własnej wartości, świadomości własnych umiejętności
  i możliwości rozwoju;
 • uświadomienie różnic w umiejętnościach różnych ludzi;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami i formami plastycznymi;
 • wzmacnianie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • poznaje swoje możliwości i zainteresowania;
 • uczy się samoakceptacji oraz akceptacji innych ludzi;
 • odbiera i rozumie informacje przekazywane przez werbalne i niewerbalne środki wyrazu;
 • uczy się wyrażać swoje emocje w różnych formach działania;
 • uczy się działania i współpracy w grupie;
 • usprawnia motorykę małą i dużą;
 • rozwija pamięć, wyobraźnię i fantazję;
 • poprawia werbalizację i komunikację;
 • uczy się radzenia sobie z emocjami i problemami;
 • kształci zdolności poznawcze: zmysł obserwacji, pamięć, wyobraźnię, myślenie;
 • pogłębia posiadaną wiedzę;
 • zdobywa nowe umiejętności i doświadczenia;
 • uczy się szacunku do innych ludzi.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym zajęciom uda nam się zachęcić przedszkolaki do ekspresji twórczej, realizacji swych marzeń i pomysłów. Chcemy rozwijać w dzieciach chęć wewnętrznej motywacji, poczucie sukcesu oraz inspirować do samorozwoju. Dostrzegamy potrzebę umożliwienia każdemu dziecku rozwijania jak największej liczby inteligencji oraz bycia aktywnym, twórczym, myślącym, wrażliwym i otwartym.

Autorki

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt

W dniu 28 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 7 w Krośnie odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt. Drużyna w składzie: Kinga Głód, Karolina Józefczyk, Patrycja Janocha, Julia Leszczewska, Małgorzata Koza, Oliwia Kwolek i Natalia Skrzęta zdobyła III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

 

Nauczyciel wychowania fizycznego: Ewa Rząsa

„DOM MOICH MARZEŃ”

           

Rozstrzygnięty został wojewódzki konkurs plastyczny „Dom moich marzeń” organizowany przez Podkarpacką Izbę Architektów RP dla klas IV szkół podstawowych, w ramach edukacji architektonicznej. Konkurs poprzedzają prelekcje w formie prezentacji multimedialnych, prowadzone w szkołach przez architektów, opisujące ideę domu, historię budowania oraz rolę architekta. Miło nam poinformować, że w tym konkursie wyróżniona została praca uczennicy naszej szkoły Wiktorii Madej.

Gratulujemy sukcesu!

Małgorzata Zych

VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs
o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu.

Każdy z nas miał w ręku instrukcję obsługi urządzenia. Taka instrukcja przekazuje informację na temat budowy, części składowych i sposobu eksploatacji. My idziemy o krok dalej: w tym roku uczestnicy konkursu będą ekodesignerami. Zadaniem będzie wykonanie makiety nadającego się do recyklingu urządzenia wraz z instrukcją obsługi i z opisem co można będzie jeszcze raz wykorzystać.

Zadanie brzmi:  Przyjrzyj się wybranemu przedmiotowi na prąd lub baterie. To może być lodówka, telefon komórkowy, kamera, słuchawki… Wykonaj model tego przedmiotu z materiałów upcyklingowych: starych kartonów, opakowań, taśmy itp.. a następnie narysuj instrukcję demontażu, tak aby przekazać jak najwięcej informacji na temat zawartych w nim surowców wtórnych
i tych nadających się do recyklingu. Co ważne nie wolno samemu rozkręcać zużytych elektrogratów, gdyż mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia. Informację trzeba zdobyć w inny sposób: korzystając z Internetu, rozmowy z fachowcami, własnych obserwacji, podręczników czy rad nauczycieli.

Do 30.03.2020 ekozespoły mają czas na przygotowanie odpowiedzi na to jedno pytanie konkursowe oraz skorzystanie z internetowych aplikacji edukacyjnych w wirtualnej rywalizacji III Ligi Elektrorecyklingu. Nad przygotowaniem odpowiedzi na pytanie konkursowe, uczestnicy mogą pracować podczas zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych. Odpowiedzi trzeba udzielić w jednej z form dopuszczonych regulaminowo a więc: w formie koncepcji gry planszowej, pracy plastycznej lub pracy multimedialnej mp3-mp4.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Kuratorów i Kuratoriów województwa lubuskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Udział w konkursie jest bezpłatny. To okazja dla uczniów, bo zadanie zachęca do kreatywności, rozwija zdolności manualne i kompetencje kluczowe, w zakresie przyrodniczym i technicznym. Kolejnym ważnym aspektem konkursu jest praca zespołowa: to nauczyciel zgłasza do konkursu co najmniej dwuosobowy ekozespół. Współpraca wymaga od członków grupy podziału obowiązków, konsekwencji i odpowiedzialności. Zapraszamy!

Wszystkie informacje na stronie www.chlorofil.com.pl Wszystkie dokumenty i regulamin dostępne na stronie konkursu.