Zebranie Rady Rodziców Przedszkola i Szkoły

30 stycznia o godzinie 16.00  w sali 103 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców Przedszkola oraz Rady Rodziców Szkoły (czyli delegatów reprezentujących klasę lub oddział), w celu wyłonienia kandydatów do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 1. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego w komisji konkursowej zasiadają przedstawiciele Rady Rodziców – dwóch przedstawicieli wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół.

Bardzo prosimy członków rad rodziców przedszkola i szkoły o obecność.