„Ratujemy i uczymy ratować”

Uczniowie z klas I-III naszej szkoły realizują program „Ratujemy i uczymy ratować” przy współpracy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach tego programu dzieci uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Mamy nadzieję, że dzięki takiemu przedsięwzięciu coraz więcej osób zda sobie sprawę z tego, jak ważna jest nauka pierwszej pomocy i umiejętność jej udzielenia osobie poszkodowanej.