Mikołaj u przedszkolaków

Nasze przedszkolaki były grzeczne. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Poświadczył to osobiście nie kto inny, jak sam…święty Mikołaj! Zostawił dzieciom piękne prezenty, a wcześniej – ze swoimi pomocnikami – przygotował piękne przedstawienie.