ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy Państwa na zebrania z Rodzicami, które odbędą się dnia

20 września 2018 r. (czwartek) w następującej kolejności:

 

godz. 16.30 – zebranie z Rodzicami w Przedszkolu Miejskim Nr 2

godz. 17.00 – zebranie z Rodzicami uczniów klas I – III Szkoły

Podstawowej Nr 10

godz. 17.30 – zebranie z Rodzicami uczniów klas IV – VIII Szkoły
Podstawowej Nr 10 oraz klas III. dotychczasowego
Gimnazjum Nr 2