Pasowanie na ucznia

W dniu 20 września odbyła się Uroczystość przyjęcia do grona uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Krośnie 23 pierwszoklasistów.

Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła wychowawczyni, która powitała wszystkich przybyłych gości: Dyrekcję, Rodziców, nauczycieli , uczniów klasy II a oraz najważniejsze osoby w tym dniu – uczniów pierwszej klasy. Następnie głos zabrała pani wicedyrektor, która skierowała do dzieci i Rodziców wiele ciepłych słów oraz życzeń, aby szkoła była dla dzieci  nie tylko miejscem, w którym będą  zdobywać wiedzę, ale także nawiążą wiele przyjaźni, nauczą  się  współpracy, samodzielności, aby iść dalej w dorosłe życie, odnosić sukcesy i realizować swoje plany i marzenia. Program artystyczny przygotowali dla pierwszaków starsi o rok uczniowie klasy II a. Były wiersze, piosenki, życzenia, ale także egzamin, któremu zostali poddani pierwszoklasiści. Zdali go na szóstkę. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani Dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10  im. kpt. Stanisława Betleja w Krośnie. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.  Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku, który przygotowali rodzice oraz  pamiątkowych fotografii z wychowawczynią i Dyrekcją.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych  sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy. 

Pasowanie na ucznia

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 28 września 2018

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele

Nasza szkoła uczestniczy w akcji VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 28 września 2018 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

24-27.09.2018. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia – w domu, w szkole.

28.09.2018. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
Na przykład:

6 · ? =54

24 : ? = 8

? : 7 = 6

56 = 7 · ?

63 : 7 = ?

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Więcej informacji: www.wmtday.org.

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynatorzy lokalni:

Ewelina Śliż

Marlena Gierucka

Bożena Sroka

LICZ SPRYTNIE !

Instrukcja 1      Instrukcja 2     Instrukcja 3     Instrukcja 4     Instrukcja 5

 

Łączy nas KSIĄŻKA!

Uczniowie klasy III a Szkoły Podstawowej Nr 10 w Krośnie wraz ze swoim wychowawcą Elżbietą Kustroń 20 września 2018 r. Filii Nr 4 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej brali udział w spotkaniu z p. Barbarą Gawryluk.

Barbara Gawryluk jest autorką książek dla dzieci, tłumaczy na j. polski literaturę szwedzką oraz od 1992 r. pracuje w Radiu Kraków, w którym prowadzi audycje poświęcone książkom dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkania z młodymi czytelnikami przedstawiła im pięć swoich książek: „Baltica”, „Dżoka”, „Bazylię”, „Małych bohaterów” oraz „Tutu”. Opisane w nich historie oparte są na prawdziwych zdarzeniach. Odpowiadała też na pytania dzieci, dotyczące tego, jak zaczęła się jej kariera pisarska, jak długo trwa pisanie jednej książki, zapytana o to, skąd czerpie inspirację i gdzie szuka tematów do kolejnych książek zdradziła, że to raczej one znajdują ją. Pomysły przychodzą z życia powiedziała pisarka.

Spotkanie z Barbarą Gawryluk zakończyło się podpisywaniem przez autorkę egzemplarzy jej książek oraz pamiątkowymi fotografiami.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Łączy nas KSIĄŻKA!”

 

Sukcesy sportowe chłopców

W dniu 20.09.2018r. na obiektach sportowych MOSiR Krosno odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w LA chłopców. Drużyna godnie reprezentowała barwy Szkoły Podstawowej
Nr 10. Uczeń klasy III b Dominik Kud zajął I miejsce w biegu na 100 m. Uczeń klasy III a Kacper Gęborys zajął I miejsce w pchnięciu kulą. Uczniowie Ci Uzyskali awans do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się w Rzeszowie. Sztafeta 4×100 m w składzie Kacper Gęborys, Dominik Kud, Jakub Stojak, Kacper Borkowski zajęła III miejsce w zawodach.

Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy Państwa na zebrania z Rodzicami, które odbędą się dnia

20 września 2018 r. (czwartek) w następującej kolejności:

 

godz. 16.30 – zebranie z Rodzicami w Przedszkolu Miejskim Nr 2

godz. 17.00 – zebranie z Rodzicami uczniów klas I – III Szkoły

Podstawowej Nr 10

godz. 17.30 – zebranie z Rodzicami uczniów klas IV – VIII Szkoły
Podstawowej Nr 10 oraz klas III. dotychczasowego
Gimnazjum Nr 2

„Król Maciuś”zmienił lokalizację

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego w Krośnie od 3 września 2018 r. zmieniło lokalizację. Do tej pory placówka ta funkcjonowała przy ul. Mirandoli Pika. Od nowego roku szkolnego znajduje się w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie przy ul. J. i S. Magurów 1.

Wychowanków przedszkola przywitały świeżo wyremontowane, piękne sale, ciekawe pomoce dydaktyczne i nowe zabawki. Uroczystego otwarcia przedszkola w nowym miejscu dokonali: Prezydent Krosna  Pan Piotr Przytocki, Z-ca Prezydenta Pan  Bronisław Baran, Przewodniczący Rady Miasta Pan  Zbigniew Kubit, Naczelnik Wydziału Edukacji Pani  Grażyna Gregorczyk, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie Pani Lucyna Opoń, Dyrektor placówki Pani Marlena Gierucka i  wychowankowie przedszkola.

Po zakończeniu uroczystości znamienici Goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej.

Konsultacje w sprawie monitoringu

Szanowni Państwo – Rodzice wychowanków / uczniów placówki, Nauczyciele, Petenci …

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wydanym dokumencie „Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego”, wyd. I, czerwiec 2018, wskazał, że:

wprowadzenie monitoringu powinno być poprzedzone analizą w zakresie możliwości zastosowania innych, mniej ingerujących w prywatność środków. Tam, gdzie monitoring już istnieje, powinny być natomiast przeprowadzane konsultacje wraz z przeglądem stanu bezpieczeństwa w związku ze stosowaniem monitoringu, także w celu podjęcia decyzji, czy jego stosowanie jest nadal zasadne”.

Działając w oparciu o powyższe ogłaszam konsultacje w sprawie stosowania w placówce monitoringu wizyjnego.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców uczniów zapraszam do wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie, obowiązuje forma pisemna, u wychowawców grup / klas, Nauczycieli – u wicedyrektora zespołu, Petentów – w sekretariacie szkoły.

Nadmieniam, że konsultacje społeczne zakończą się 14 października br.

 

Marlena Gierucka

Dyrektor  Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie