FINAŁ ZAWODÓW W PŁYWANIU

 

W dniu 18.05.2018r. w D?bicy odby? si? Fina? Wojewódzkich Igrzysk M?odzie?y Szkolnej w p?ywaniu. Dru?yna Gimnazjum Nr 2 w Kro?nie godnie reprezentowa?a swoj? szko??. Ucze? klasy    II b Dawid Chabior w p?ywaniu indywidualnym na dystansie 50 m stylem dowolnym zaj?? w Finale Wojewódzkim XI miejsce. Opiekunem by? nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski. pandora abalorios pandora abalorios