Festyn Rodzinny

Rada Rodziców dzia?aj?ca przy Szkole Podstawowej nr 10 serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas I – VII wraz z rodzicami do udzia?u w Festynie Rodzinnym, który odb?dzie si? 10 czerwca 2018 roku na placu szko?y w godzinach 13. 00 – 17.00.

Dla uczestników imprezy przewidziano wiele atrakcji.

?wietna zabawa – gwarantowana!

air max air max