Wycieczka przedszkolaków do Zagrody „Szmer” w Lutczy

21 maja przedszkolaki pojecha?y na wycieczk? do Zagrody Szmer ko?o Lutczy. Gospodarstwo to, po?o?one w?ród lasów i ??k, by?o miejscem wspania?ej zabawy. Ju? sama podró? sprawi?a dzieciom du?o rado?ci, a tam na miejscu tyle atrakcji! By? przejazd (prawie prawdziwym) poci?giem, przejazd bryczk?, któr? prowadzi? weso?y Pan Wo?nica. By?y bliskie spotkania ze zwierz?tkami: ptakami domowymi, koz?, królikami, ?wink? wietnamsk?, owc? i ko?mi, pokaz jak wygl?da ul i wyposa?enie pszczelarza oraz sprytnie zrobione poide?ko dla po?ytecznych owadów. Pod okiem Pani Ogrodniczki dzieci posadzi?y w doniczkach pomidorki koktajlowe,  a z Pani? Plastyczk? w?asnor?cznie wykona?y pami?tkowe magnesy.  Niezwyk?? atrakcj? dla dzieci by? ogrodzony plac zabaw, a na nim: zadaszona piaskownica ze sto?ami, prawdziwymi blaszanymi naczyniami i drewnianymi ?y?kami, wiadra z wod?, w którym ?owi? mo?na by?o p?ywaj?ce tam drewniane ryby, „aparatur?” do nauki dojenia krowy, koniki na biegunach, wieloosobowe „narty”, wyci?garka dla samochodów i wiele innych r?cznie wykonanych zabawek. Ca?a Zagroda to przesympatyczne miejsce. Naprawd? nie by?o czasu, by si? nudzi?. Po dniu wype?nionym tyloma atrakcjami, wszystkie przedszkolaki wróci?y u?miechni?te i pe?ne wra?e?.

Wycieczka przedszkolaków do Zagrody „Szmer” w Lutczy
nike air max 1 nike air max 1