ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „SŁONECZKA” Z WIZYTĄ NA KROŚNIEŃSKIM LOTNISKU

Niejeden przedszkolak wpatruje si? w niebo widz?c przelatuj?ce samoloty. 9 maja 2018 r. wybrali?my si? na lotnisko w Kro?nie. Niektórzy po raz pierwszy mieli okazj? zobaczy? samoloty z tak bliska, a gdy pozwolono nam wsi??? do prawdziwego szybowca i poczu? jak to jest, gdy siedzi si? za jego sterami, byli?my po prostu zachwyceni. Pan pilot wyt?umaczy? nam czym ró?ni? si? szybowce od innych samolotów i pokaza?, jak steruje si? tym pojazdem powietrznym. Dalej czeka?y na nas kolejne atrakcje. Na drugim ko?cu hangaru sta?y samoloty, niektóre tak  du?e, ?e  wszyscy si? w nich zmie?cili. Mieli?my tak?e okazj? spojrze? na lotnisko z wie?y nawigacyjnej i porozmawia? z panem nawigatorem o jego pracy.  Niech?tnie opuszczali?my to ciekawe miejsce, ale niestety wszystko co dobre szybko si? ko?czy. Dzi?kujemy pracownikom Lotniska Krosno i Areoklubowi Kro?nie?skiemu za mo?liwo?? przyjrzenia si? samolotom z tak bliskiej odleg?o?ci i serdeczne przyj?cie.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „SŁONECZKA” Z WIZYTĄ NA KROŚNIEŃSKIM LOTNISKU
nike air max 90 mujer nike air max 90 mujer