ŚWIĘTO FLAGI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2

Zbli?aj?ce si? ?wi?to Flagi nasze Przedszkole postanowi?o uczci? poprzez organizacj? Konkursu pie?ni patriotycznej. Spotkanie rozpocz??y dzieci z grupy „S?oneczka” recytacj? wiersza „Mi? Patriota”, który to „przys?uchiwa? si?” prezentacjom pie?ni, przygotowanych przez wszystkie grupy przedszkolne. Radosne spotkanie zako?czy?o si? wspóln? recytacj? wiersza Cz. Janczarskiego „Powiewa flaga”.

ŚWIĘTO FLAGI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR2
pulseras pandora baratas pulseras pandora baratas