REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

8 MARCA 2018 R. (CZWARTEK)

klasy I – IV  szko?y podstawowej:

godz. 8.00 – zbiórka uczniów w szkole, wyj?cie do ko?cio?a

godz. 8.30 – 10.00 – rekolekcje w ko?ciele

godz. 10.00 – 11.30 – zaj?cia w szkole pod opiek? wychowawców klas

godz. 11.30 – 16.00 – opieka na ?wietlicy szkolnej

 

klasy V – VII szko?y podstawowej oraz klasy II – III dotychczasowego gimnazjum

godz. 8.00 – 10.00 – lekcje w szkole wed?ug podanego przez wychowawców harmonogramu

godz. 10.00 – wyj?cie do ko?cio?a

godz. 10.30 – 12.00 – rekolekcje w ko?ciele

 

9 MARCA 2018 R. (PI?TEK)

klasy I – IV szko?y podstawowej

godz. 8.00 – 9.30 – rekolekcje w szkole

godz. 10.00 – spotkanie z podró?nikiem

godz. 10.30 – 11.30 – zaj?cia pod opiek? wychowawców

godz. 11.30 – 16.00 – opieka na ?wietlicy szkolnej

 

klasy V – VII szko?y podstawowej oraz klasy II – III dotychczasowego gimnazjum

godz. 9.00 – zbiórka uczniów w szkole, wyj?cie do ko?cio?a

godz. 9.30 – 11.00 – rekolekcje w ko?ciele

godz. 11.40 – 12.40 – spotkanie z podró?nikiem joyas pandora joyas pandora