Wigilia w przedszkolu

Czas oczekiwania na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia w naszym przedszkolu zako?czy?a wspólna wigilia, która odby?a si? 20 grudnia. Dzieci w tym dniu razem kol?dowa?y, dzieli?y si? op?atkiem, sk?ada?y sobie ?ycze? oraz zjad?y  wspólny wigilijny obiad. Takie podnios?e chwile nie tylko utrwalaj? dzieciom znajomo?? tradycji i zwyczajów ?wi?tecznych, lecz równie?, co najwa?niejsze wzmacniaj? bliskie i serdeczne relacje.

nike air max bw nike air max bw