TENIS STOŁOWY

W dniu 5 grudnia 2017r. w Kro?nie odby?y si? Powiatowe Igrzyska M?odzie?y Szkolnej w tenisie sto?owym ch?opców. Dru?yna Gimnazjum Nr 2 zaj??a w zawodach III miejsce. W  tym samym dniu zosta?y rozegrane równie? Powiatowe Igrzyska M?odzie?y Szkolnej w tenisie sto?owym dziewcz?t. Dru?yna Gimnazjum Nr 2  zaj??a w zawodach II miejsce i uzyska?a awans do Rejonowych Igrzyskach M?odzie?y Szkolnej. Opiekunem dru?yn uczniowskich by? nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski.

michael kors el corte ingles michael kors el corte ingles