Akcja „Misie Ratownisie”

Akcja „Misie Ratownisie” zako?czona

9 grudnia zako?czyli?my w naszej szkole akcj? „Misie Ratownisie”. Przez ostatnie tygodnie zbierali?my pluszaki dla dzieci poszkodowanych w wypadkach i po?arach. Misie b?d? wr?czane dzieciom przez s?u?by ratunkowe i policjantów na miejscach zdarze?. Zaanga?owanie uczniów w akcj? pomocy dzieciom, przeros?o nasze naj?mielsze oczekiwania. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim za okazane serce i w??czenie si? do akcji. air max 95 air max 95