Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkoatletyce

W dniu 27 wrze?nia br. na stadionie CWKS „Resovia” w Rzeszowie odby?y si? Wojewódzkie Igrzyska M?odzie?y Szkolnej w Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkoatletyce. Nasz? szko?? i powiat Krosno w biegu na 100 m reprezentowa?a uczennica klasy III a dotychczasowego gimnazjum Martyna Wa?dyga. Martyna zaj??a w klasyfikacji ko?cowej wysokie IX miejsce na 44 startuj?ce zawodniczki. Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów sportowych.

Nauczyciel wychowania fizycznego: Ewa Rz?sa

  nike air max 97 nike air max 97

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkoatletyce

W dniu 25 wrze?nia 2017 roku na stadionie MOSiR przy ul. Bursaki w Kro?nie odby?y si? Powiatowe Igrzyska Dzieci w Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkoatletyce. Sukcesy naszych uczniów w tych zawodach sportowych s? nast?puj?ce:

  • II miejsce w biegu na 60 m zaj??a Dominika Wójcik uzyskuj?c jednocze?nie awans do Fina?u Wojewódzkiego Igrzysk Dzieci;
  • II miejsce w skoku w dal zdoby? Jakub Kucza;
  • III miejsce równie? w skoku w dal uzyska? Kacer Dobosz.

Wszystkim m?odym sportowcom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów sportowych. zapatillas air max zapatillas air max

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkoatletyce

W dniu 26 wrze?nia 2017 roku na obiektach MOSiR przy ulicy Bursaki w Kro?nie odby?y si? Powiatowe Igrzyska M?odzie?y Szkolnej w Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkoatletyce. Uczennica klasy III a dotychczasowego gimnazjum Martyna Wa?dyga w biegu na 100m zdoby?a I miejsce i uzyska?a tym samym awans do Fina?u Wojewódzkiego Igrzysk M?odzie?y Szkolnej. Wszystkim uczniom reprezentuj?cym nasz? szko?? dzi?kujemy za zaanga?owanie, sportow? walk? i ?yczymy dalszych sukcesów sportowych.

pandora pulseras abalorios pandora pulseras abalorios