STYPENDIA MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW

W ramach Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych można ubiegać się o stypendium Prezydenta Miasta Krosna za znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne o nazwie „Semper in altum” oraz o stypendium Prezydenta Miasta Krosna za wybitne wyniki w nauce „Krośnieński Omnibus”. W załącznikach  wnioski stypendialne. Wnioski składa się w sekretariacie szkoły do 10 września 2017 roku.

Zał. Nr 1-Semper in altum

Zał. Nr 2-Krośnieński Omnibus