Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 WRZE?NIA 2017 r.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

GODZINA 915 – MSZA ?WI?TA W KO?CIELE FARNYM W KRO?NIE   DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKO?Y PODSTAWOWEJ NR 10    I GIMNAZJUM NR 2 W  KRO?NIE;

GODZINA 1015 –  UROCZYSTE ROZPOCZ?CIE   ROKU  SZKOLNEGO NA SALI GIMNASTYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS IV – VII SZKO?Y      PODSTAWOWEJ   I UCZNIÓW    GIMNAZJUM; PO  ZAKO?CZENIU    UROCZYSTO?CI      GODZINA  Z  WYCHOWAWC?  W SALACH    LEKCYJNYCH;

 

GODZINA 1015 –  GODZINA Z WYCHOWAWC? W SALACH LEKCYJNYCH   DLA UCZNIÓW KLAS I – III SP;

 

GODZINA 1100 –  UROCZYSTOSTE  ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO  NA SALI GIMNASTYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS I – III SZKO?Y PODSTAWOWEJ PO??CZONE  Z PASOWANIEM  NA UCZNIA; nike air max blancas nike air max blancas