23 CZERWCA 2017 r.

ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

GODZINA 8.00

ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I – VI SZKO?Y PODSTAWOWEJ ORAZ KLAS I – II GIMNAZJUM (ZEJ?CIE NA SAL? GIMNASTYCZN? POD OPIEK? WYCHOWAWCÓW);

  

GODZINA 10.00

UROCZYSTE ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA  UCZNIÓW    KLAS III GIMNAZJUM;

  pandora joyas pandora joyas