Spełniamy książkowe marzenia

Z rado?ci? zawiadamiamy, ?e otrzymali?my wsparcie finansowe na zakup ksi??ek  do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzi?ki tym pieni??kom b?dziemy mogli wzbogaci? nasz? bibliotek? w najnowsze pozycje wydawnicze. Poniewa? ka?dy ma ulubione ksi??ki, autorów lub serie wydawnicze, które s? godne polecenia innym, prosimy wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli, aby?my wspólnie stworzyli zamówienie na wymarzone ksi??ki. Do ko?ca kwietnia 2017 r. mo?na zg?asza? propozycje zakupów bezpo?rednio do pani bibliotekarki.

  nike air max 2017 nike air max 2017